Venkovní hliníkový parapet - tažený

Kód: 435/150 435/485 435/585 435/785 435/985 435/1002 435/1019 435/1036 435/1053 435/1070 435/1087 435/1104 435/300 435/486 435/586 435/786 435/986 435/1003 435/1020 435/1037 435/1054 435/1071 435/1088 435/1105 435/400 435/487 435/587 435/787 435/987 435/1004 435/1021 435/1038 435/1055 435/1072 435/1089 435/1106 435/470 435/570 435/770 435/970 435/107 435/117 435/127 435/137 435/147 435/157 435/167 435/177 435/471 435/571 435/771 435/971 435/988 435/1005 435/1022 435/1039 435/1056 435/1073 435/1090 435/1107 435/472 435/572 435/772 435/972 435/989 435/1006 435/1023 435/1040 435/1057 435/1074 435/1091 435/1108 435/473 435/573 435/773 435/973 435/990 435/1007 435/1024 435/1041 435/1058 435/1075 435/1092 435/1109 435/474 435/574 435/774 435/974 435/991 435/1008 435/1025 435/1042 435/1059 435/1076 435/1093 435/1110 435/475 435/575 435/775 435/975 435/992 435/1009 435/1026 435/1043 435/1060 435/1077 435/1094 435/1111 435/476 435/576 435/776 435/976 435/993 435/1010 435/1027 435/1044 435/1061 435/1078 435/1095 435/1112 435/477 435/577 435/777 435/977 435/994 435/1011 435/1028 435/1045 435/1062 435/1079 435/1096 435/1113 435/478 435/578 435/778 435/978 435/995 435/1012 435/1029 435/1046 435/1063 435/1080 435/1097 435/1114 435/479 435/579 435/779 435/979 435/996 435/1013 435/1030 435/1047 435/1064 435/1081 435/1098 435/1115 435/480 435/580 435/780 435/980 435/997 435/1014 435/1031 435/1048 435/1065 435/1082 435/1099 435/1116 435/481 435/581 435/781 435/981 435/998 435/1015 435/1032 435/1049 435/1066 435/1083 435/1100 435/1117 435/482 435/582 435/782 435/982 435/999 435/1016 435/1033 435/1050 435/1067 435/1084 435/1101 435/1118 435/483 435/583 435/783 435/983 435/1000 435/1017 435/1034 435/1051 435/1068 435/1085 435/1102 435/1119 435/484 435/584 435/784 435/984 435/1001 435/1018 435/1035 435/1052 435/1069 435/1086 435/1103 435/1120 Zvolte variantu
259,10 Kč 281,78 Kč 327,16 Kč 372,53 Kč 395,22 Kč 417,91 Kč 440,60 Kč 463,28 Kč 485,97 Kč 508,66 Kč 531,35 Kč 595,79 Kč 431,41 Kč 490,76 Kč 609,45 Kč 728,17 Kč 787,52 Kč 846,87 Kč 906,22 Kč 965,57 Kč 1 024,92 Kč 1 084,27 Kč 1 143,62 Kč 1 202,96 Kč 611,40 Kč 709,05 Kč 904,34 Kč 1 099,64 Kč 1 197,28 Kč 1 294,93 Kč 1 392,58 Kč 1 490,22 Kč 1 587,87 Kč 1 685,52 Kč 1 783,16 Kč 1 880,81 Kč 228,39 Kč 244,54 Kč 276,85 Kč 309,16 Kč 325,31 Kč 341,46 Kč 357,62 Kč 373,77 Kč 389,92 Kč 406,08 Kč 422,23 Kč 438,38 Kč 236,92 Kč 254,89 Kč 290,82 Kč 326,76 Kč 344,73 Kč 362,70 Kč 380,67 Kč 398,63 Kč 416,60 Kč 434,57 Kč 452,54 Kč 470,51 Kč 247,15 Kč 267,30 Kč 307,59 Kč 347,89 Kč 368,03 Kč 388,18 Kč 408,33 Kč 428,47 Kč 448,62 Kč 468,77 Kč 488,91 Kč 509,06 Kč 270,18 Kč 295,23 Kč 345,32 Kč 395,42 Kč 420,46 Kč 445,51 Kč 470,56 Kč 495,60 Kč 520,65 Kč 545,70 Kč 570,74 Kč 595,79 Kč 278,71 Kč 305,57 Kč 359,30 Kč 413,02 Kč 439,88 Kč 466,75 Kč 493,61 Kč 520,47 Kč 547,33 Kč 574,19 Kč 601,06 Kč 627,92 Kč 290,65 Kč 320,06 Kč 378,86 Kč 437,67 Kč 467,07 Kč 496,48 Kč 525,88 Kč 555,28 Kč 584,68 Kč 614,09 Kč 643,49 Kč 672,89 Kč 300,89 Kč 332,47 Kč 395,63 Kč 458,80 Kč 490,38 Kč 521,96 Kč 553,54 Kč 585,12 Kč 616,70 Kč 648,28 Kč 679,86 Kč 711,44 Kč 319,66 Kč 355,23 Kč 426,38 Kč 497,53 Kč 533,10 Kč 568,68 Kč 604,25 Kč 639,82 Kč 675,40 Kč 710,97 Kč 746,55 Kč 782,12 Kč 337,58 Kč 376,96 Kč 455,73 Kč 534,51 Kč 573,89 Kč 613,28 Kč 652,66 Kč 692,05 Kč 731,43 Kč 770,82 Kč 810,20 Kč 849,59 Kč 364,88 Kč 410,07 Kč 500,46 Kč 590,84 Kč 636,04 Kč 681,23 Kč 726,42 Kč 771,62 Kč 816,81 Kč 862 Kč 907,20 Kč 952,39 Kč 381,94 Kč 430,76 Kč 528,41 Kč 626,05 Kč 674,88 Kč 723,69 Kč 772,51 Kč 821,35 Kč 870,17 Kč 919 Kč 967,82 Kč 1 016,63 Kč 441,65 Kč 503,18 Kč 626,24 Kč 749,29 Kč 810,82 Kč 872,34 Kč 933,88 Kč 995,41 Kč 1 056,92 Kč 1 118,46 Kč 1 179,98 Kč 1 241,52 Kč 475,77 Kč 544,56 Kč 682,14 Kč 819,70 Kč 888,50 Kč 957,29 Kč 1 026,07 Kč 1 094,87 Kč 1 163,64 Kč 1 232,45 Kč 1 301,23 Kč 1 370,02 Kč 492,83 Kč 565,24 Kč 710,09 Kč 854,93 Kč 927,34 Kč 999,75 Kč 1 072,18 Kč 1 144,59 Kč 1 217,02 Kč 1 289,44 Kč 1 361,86 Kč 1 434,27 Kč 561,08 Kč 648,02 Kč 821,89 Kč 995,76 Kč 1 082,71 Kč 1 169,65 Kč 1 256,59 Kč 1 343,52 Kč 1 430,46 Kč 1 517,40 Kč 1 604,34 Kč 1 691,28 Kč od 228,39 Kč 214,13 Kč bez DPH 232,88 Kč bez DPH 270,38 Kč bez DPH 307,88 Kč bez DPH 326,63 Kč bez DPH 345,38 Kč bez DPH 364,13 Kč bez DPH 382,88 Kč bez DPH 401,63 Kč bez DPH 420,38 Kč bez DPH 439,13 Kč bez DPH 492,39 Kč bez DPH 356,54 Kč bez DPH 405,59 Kč bez DPH 503,68 Kč bez DPH 601,79 Kč bez DPH 650,84 Kč bez DPH 699,89 Kč bez DPH 748,94 Kč bez DPH 797,99 Kč bez DPH 847,04 Kč bez DPH 896,09 Kč bez DPH 945,14 Kč bez DPH 994,18 Kč bez DPH 505,29 Kč bez DPH 585,99 Kč bez DPH 747,39 Kč bez DPH 908,79 Kč bez DPH 989,49 Kč bez DPH 1 070,19 Kč bez DPH 1 150,89 Kč bez DPH 1 231,59 Kč bez DPH 1 312,29 Kč bez DPH 1 392,99 Kč bez DPH 1 473,69 Kč bez DPH 1 554,39 Kč bez DPH 188,75 Kč bez DPH 202,10 Kč bez DPH 228,80 Kč bez DPH 255,50 Kč bez DPH 268,85 Kč bez DPH 282,20 Kč bez DPH 295,55 Kč bez DPH 308,90 Kč bez DPH 322,25 Kč bez DPH 335,60 Kč bez DPH 348,95 Kč bez DPH 362,30 Kč bez DPH 195,80 Kč bez DPH 210,65 Kč bez DPH 240,35 Kč bez DPH 270,05 Kč bez DPH 284,90 Kč bez DPH 299,75 Kč bez DPH 314,60 Kč bez DPH 329,45 Kč bez DPH 344,30 Kč bez DPH 359,15 Kč bez DPH 374 Kč bez DPH 388,85 Kč bez DPH 204,26 Kč bez DPH 220,91 Kč bez DPH 254,21 Kč bez DPH 287,51 Kč bez DPH 304,16 Kč bez DPH 320,81 Kč bez DPH 337,46 Kč bez DPH 354,11 Kč bez DPH 370,76 Kč bez DPH 387,41 Kč bez DPH 404,06 Kč bez DPH 420,71 Kč bez DPH 223,29 Kč bez DPH 243,99 Kč bez DPH 285,39 Kč bez DPH 326,79 Kč bez DPH 347,49 Kč bez DPH 368,19 Kč bez DPH 388,89 Kč bez DPH 409,59 Kč bez DPH 430,29 Kč bez DPH 450,99 Kč bez DPH 471,69 Kč bez DPH 492,39 Kč bez DPH 230,34 Kč bez DPH 252,54 Kč bez DPH 296,94 Kč bez DPH 341,34 Kč bez DPH 363,54 Kč bez DPH 385,74 Kč bez DPH 407,94 Kč bez DPH 430,14 Kč bez DPH 452,34 Kč bez DPH 474,54 Kč bez DPH 496,74 Kč bez DPH 518,94 Kč bez DPH 240,21 Kč bez DPH 264,51 Kč bez DPH 313,11 Kč bez DPH 361,71 Kč bez DPH 386,01 Kč bez DPH 410,31 Kč bez DPH 434,61 Kč bez DPH 458,91 Kč bez DPH 483,21 Kč bez DPH 507,51 Kč bez DPH 531,81 Kč bez DPH 556,11 Kč bez DPH 248,67 Kč bez DPH 274,77 Kč bez DPH 326,97 Kč bez DPH 379,17 Kč bez DPH 405,27 Kč bez DPH 431,37 Kč bez DPH 457,47 Kč bez DPH 483,57 Kč bez DPH 509,67 Kč bez DPH 535,77 Kč bez DPH 561,87 Kč bez DPH 587,97 Kč bez DPH 264,18 Kč bez DPH 293,58 Kč bez DPH 352,38 Kč bez DPH 411,18 Kč bez DPH 440,58 Kč bez DPH 469,98 Kč bez DPH 499,38 Kč bez DPH 528,78 Kč bez DPH 558,18 Kč bez DPH 587,58 Kč bez DPH 616,98 Kč bez DPH 646,38 Kč bez DPH 278,99 Kč bez DPH 311,54 Kč bez DPH 376,64 Kč bez DPH 441,74 Kč bez DPH 474,29 Kč bez DPH 506,84 Kč bez DPH 539,39 Kč bez DPH 571,94 Kč bez DPH 604,49 Kč bez DPH 637,04 Kč bez DPH 669,59 Kč bez DPH 702,14 Kč bez DPH 301,55 Kč bez DPH 338,90 Kč bez DPH 413,60 Kč bez DPH 488,30 Kč bez DPH 525,65 Kč bez DPH 563 Kč bez DPH 600,35 Kč bez DPH 637,70 Kč bez DPH 675,05 Kč bez DPH 712,40 Kč bez DPH 749,75 Kč bez DPH 787,10 Kč bez DPH 315,65 Kč bez DPH 356 Kč bez DPH 436,70 Kč bez DPH 517,40 Kč bez DPH 557,75 Kč bez DPH 598,09 Kč bez DPH 638,44 Kč bez DPH 678,80 Kč bez DPH 719,15 Kč bez DPH 759,50 Kč bez DPH 799,85 Kč bez DPH 840,19 Kč bez DPH 365 Kč bez DPH 415,85 Kč bez DPH 517,55 Kč bez DPH 619,25 Kč bez DPH 670,10 Kč bez DPH 720,94 Kč bez DPH 771,80 Kč bez DPH 822,65 Kč bez DPH 873,49 Kč bez DPH 924,35 Kč bez DPH 975,19 Kč bez DPH 1 026,05 Kč bez DPH 393,20 Kč bez DPH 450,05 Kč bez DPH 563,75 Kč bez DPH 677,44 Kč bez DPH 734,30 Kč bez DPH 791,15 Kč bez DPH 847,99 Kč bez DPH 904,85 Kč bez DPH 961,69 Kč bez DPH 1 018,55 Kč bez DPH 1 075,40 Kč bez DPH 1 132,25 Kč bez DPH 407,30 Kč bez DPH 467,14 Kč bez DPH 586,85 Kč bez DPH 706,55 Kč bez DPH 766,40 Kč bez DPH 826,24 Kč bez DPH 886,10 Kč bez DPH 945,94 Kč bez DPH 1 005,80 Kč bez DPH 1 065,65 Kč bez DPH 1 125,50 Kč bez DPH 1 185,35 Kč bez DPH 463,70 Kč bez DPH 535,55 Kč bez DPH 679,25 Kč bez DPH 822,94 Kč bez DPH 894,80 Kč bez DPH 966,65 Kč bez DPH 1 038,50 Kč bez DPH 1 110,35 Kč bez DPH 1 182,20 Kč bez DPH 1 254,05 Kč bez DPH 1 325,90 Kč bez DPH 1 397,75 Kč bez DPH od 188,75 Kč bez DPH
K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání K objednání Zvolte variantu
hloubka
šířka
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

- kvalitní hliníkové venkovní parapety s bočníma plastovýma krytkama (u hloubky parapetů 380 a 400 mm jsou krytky jen v bílé a hnědé barvě)

- tažený hliník - velmi pevný

- parapetní desky jsou vyrobeny z hliníkové slitiny v síle (dle hloubky parapetu) až 2,4 mm

- povrchová úprava - vysoce kvalitní vypalovaný lak nebo eloxování

- výrobní hloubka parapetu se udává i s nosem (je potřeba dopočítat přesah parapetu přes zeď dle potřeby)

- výška nosu 40mm

- termín dodání 1-2 týdny + 1 týden doprava

BAREVNÉ PROVEDENÍ UVEĎTE DO OBJEDNÁVKOVÉHO FORMULÁŘE

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

barvy venkovní tažené malé

BAREVNÉ PROVEDENÍ UVEĎTE DO OBJEDNÁVKOVÉHO FORMULÁŘE